Η Μαρίτα Καψανάκη ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Studio Phonetics, στο Berkely College of Music (Singing Popular Music, Developing Your Musicianship), στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Η Φωνή στο Τραγούδι). Έχει σπουδάσει επίσης Θεωρητικά Μουσικής και Stage Performance.